nuoriso- ja aikuisliikunta

Yleistä

Nuoriso- ja harrasteliikuntajaoston perustehtävänä on järjestää monipuolisia ja laadukkaita liikuntapalveluja lapsille ja nuorille sekä kuntoliikkujille ja liikunnan harrastajille. Lapset ja nuoret perehdytetään myös seuran edustamiin lajeihin.

Jaosto toimii yhteistyössä seuran muiden jaostojen, kunnan liikuntatoimen ja muiden liikuntaseurojen kanssa. Toiminta on omatoimista ja itsenäistä. KontU:n toimisto antaa tukipalveluja jaoston toiminnalle.

Toiminnan painopistealueet

1. Lasten ja nuorten liikuntakerhojen ja urheilukoulujen suunnitelmallinen kehittäminen

 • ohjaajien rekrytointi ja koulutus
 • liikuntakerhojen ja urheilukoulujen oppimissuunnitelmien laadinta (kausi/viikkosuunnitelmat)
 • yhteistyön lisääminen lasten vanhempien kanssa
 • välineistön hankinta tarpeiden mukaan
 • ohjaajien kokoontumisia kauden aikana, vaihdetaan kuulumisia ja opittuja taitoja

2. Harraste- ja kuntoliikuntatoiminnan kehittäminen

 • aikuisten hiihto-, juoksu ja suunnistuskoulut

3. Guide-kurssi yhteistyössä lukion kanssa kansainvälisiä kisoja varten

4. Tiedotustoiminta

 • tiedottamisen oikea-aikaisuus
 • yhteistyö Kontiolahden kunnan liikuntatoimen ja nuorisotoimen ja muiden tahojen kanssa
 • enemmän tiedotusta/yhteistyötä ohjaajien kanssa
 • seuran jäsenille ja harrastajille perustieto seuran toiminnasta

5. Talous

 • aktiivinen tukijoiden hankinta
 • avustusten aktiivinen hakeminen
 • toiminnan talouden seuranta

6. Jaostotoiminnan kehittäminen

 • toiminnassa mukana olevien henkilöiden lisääminen ja vastuualueiden jakaminen
 • yhteiset suunnittelu- ja koulutustuokiot
 • jaoston jäsenten erityistaitojen ja osaamisen hyödyntäminen toiminnassa
 • yhteishengen lisääminen

Jo toimivien ohjelmien jatkaminen ja niiden kehittäminen niin sisällöllisesti kuin kävijämäärällisestikin

 • lasten sporttikerhot kesällä eri puolilla Kontiolahtea
 • lasten sisäkerhot syyskuu-joulukuu eri kouluilla
 • lasten liikuntakerhotoiminnan kehittäminen Kontiolahden koulutoimen kanssa
 • lasten/nuorten ampparikoulun jatkaminen ja kehittäminen

Jaostoon liittyvissä asioissa otathan yhteyttä KontUn toimistoon office@biathlon-kontiolahti.fi