Seuran vuosikokous torstaina 19.12.2019 klo 18 /

Kontiolahden Urheiljoiden sääntömääräinen vuosikokous järjestetään ampumahiihtostadionilla torstaina 29.12.2019 klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!


Vuosikokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
vastuuvelvollisille
6.1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
6.2. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

8 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

9 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

11 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen toimintakausi

12 Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä ja valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

13 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

14 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

15 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16 Päätetään kokous